Lead Pharmacy latvijā |dabas produktu veikals visas ģimenes veselībai | Īstas klientu atsauksmes | Ātrā piegāde | Kvalitatīvi produkti par zemām cenām
Tava pilsēta
Sarakstā atlasiet savu pilsētu
24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā
 • Mājas
 • Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Šis līgums nosaka vietnes materiālu un pakalpojumu izmantošanas noteikumus lietotājiem (turpmāk - »Vietne»).

Lietotāji - privātpersonas (ieskaitot juridisko personu pārstāvjus) kuriem ir iespēja vizuāli iepazīties ar vietnē ievietoto informāciju.

Vietnes administrācija ir vietnes autortiesību īpašniece.

 1. Galvenie noteikumi
  1. Vietnes materiālu un pakalpojumu izmantošanu regulē pašreizējās valsts likumdošanas normas: Latvija.
  2. Šis līgums ir publisks piedāvājums. Piekļūstot Vietnes materiāliem, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir pievienojies šim Līgumam.
  3. Izmantojot Vietnes resursus, kuriem nepieciešama personas datu sniegšana, Vietnē ir nepieciešams reģistrēt Lietotāju. Reģistrācijas darbības tiek veiktas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
  4. Vietnes administrācijai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc 3 (Trīs) dienu laikā no dienas, kad jaunā Līguma versija tiek ievietota vietnē. Ja Lietotājs nepiekrīt veiktajām izmaiņām, viņam ir pienākums atteikt piekļuvi Vietnei, pārtraukt Vietnes materiālu un pakalpojumu izmantošanu.
  5. Vietnes administrācija var iestatīt lietotājiem informācijas izplatīšanu saistībā ar pasūtījumiem, biroja darba grafikiem, notiekošajām akcijām un citu nepieciešamo informāciju. Biļetens tiek sagatavots, izmantojot īsziņas, push vai e-pasta ziņas. Nepieciešamo kontaktinformāciju Lietotājs sniedz reģistrācijas laikā.

 2. Citi nosacījumi
  1. Visi iespējamie strīdi, kas rodas vai saistīti ar šo Līgumu, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem: Latvija.
  2. Neko Līgumā nevar saprast kā nodibinājumu starp Lietotāju un Vietnes administrāciju aģentūru attiecību, partnerattiecību, kopīgas darbības, personisko darba attiecību vai jebkuru citu attiecību, kas nav tieši paredzēta Līgumā, izveidošanā.
  3. Ja tiesa atzīst jebkuru Līguma noteikumu par spēkā neesošu vai nav pakļaujama izpildei, tas nenozīmē citu Līguma noteikumu spēkā neesamību.
  4. Vietnes administrācijas bezdarbība gadījumā, ja kāds no Lietotājiem pārkāpj Līguma noteikumus, Vietnes administrācijai neatņem tiesības veikt vēlāk atbilstošas darbības, aizstāvot savas intereses un aizsargājot autortiesību aizsardzību. vietne, kas aizsargāta saskaņā ar likumdošanu.

Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar visiem šī Līguma punktiem un bez ierunām tos pieņem.